menu click
جستجو

به منظور بررسی تقاضای مشتریان برای دریافت کد معاملاتی خاص کالا و خاص گروه کالا کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش مشتری در بورس تشکیل می‏ شود که دارای 5 نفر عضو و یک دبیر می‏ باشد. اعضای کمیته و دبیر آن توسط مدیرعامل بورس منصوب می‏ شوند. کلیه متقاضیان معاملات در بورس بایستی از طریق کارگزار به مسوول پذیرش مشتری معرفی شوند و کارگزاران موظفند فرم تقاضای شناسایی مشتری جهت درخواست کد معاملاتی را همراه با مدارک شناسایی مشتری به مسوول پذیرش مشتری ارایه دهند.

 • تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تایید کارگزاری سی ولکس رسیده باشد
 • تصویر شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزاری سی ولکس برابر با اصل شده باشد
 • نشانی کامل اقامت شامل کدپستی و شماره تلفن مشتری
 • نشانی کامل محل کار
 • تصویر مجوزهای فعالیت به همراه اسناد مربوط به فعالیت
 • سایر موارد به تشخیص کمیته

1- کمیته مجاز است جهت احراز هویت مشتریان به کارگزاران، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیات، وزارتخانه‏ها، شرکت‏های فروشنده، بانک‏ها، صندوق‏های اعتباری، سندیکاها و سایر ارگان‏ها به تشخیص خود مراجعه و تاییدیه اسناد و مدارک مشتریان را از نهادهای مزبور دریافت نمایند.

2- مشتری یا کارگزار موظف است در هر زمان بنا به درخواست کمیته نسبت به ارائه مدارک و مستندات مجددا اقدام نماید.

3- کمیته پذیرش مشتریان در شرایط ذیل نسبت به تعلیق یا لغو کد معاملاتی اقدام خواهد نمود: دستور دادگاه صالح و یا دستور مراجع ذی صلاح، ورشکستگی مشتری، عدم ارسال مدارک مورد نیاز یا ارسال مدارک ناقص، از دست دادن شرایط صدور کد معاملاتی، تغییر یا ابطال مجوزهای صادر شده از سوی نهادهای خارج از بورس، در صورت رفع یک یا چند مورد از موارد فوق، کمیته یا مسوول پذیرش مشتریان می‏تواند مجدداً نسبت به فعال سازی کد مشتری اقدام نماید.

4- مستندات شناسایی مشتریان نزد بورس بصورت فیزیکی به‏ مدت 5 سال از تاریخ آخرین فعالیت مشتری و به صورت الکترونیکی برای همیشه نگهداری می‏شود.

5- نتایج تصمیمات و بررسی های کمیته در خصوص هریک از موارد ارجاع شده بایستی به صراحت در متن صورتجلسات درج شود. سوابق و مستندات صورتجلسه کمیته بایستی نگهداری شده و در موارد لزوم در اختیار مقامات ذی صلاح قرار گیرد.

6- کلیه شرکت های ایرانی یا خارجی می توانند در بورس به خرید و فروش کالا مبادرت نمایند و بر اساس این دستورالعمل کد معاملاتی دریافت دارند.

7- کمیته موظف است مشتریان قبلی بورس را که از بورس کد معاملاتی دریافت کرده اند، طبق مقررات این دستورالعمل شناسایی نماید. مشتریانی که به موجب این بند با آنها تماس گرفته شده است، بایستی حداکثر ظرف سه ماه مدارک مورد نیاز را به بورس تحویل دهند. در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز توسط مشتریان، کمیته می تواند نسبت به غیر فعال نمودن کد آنان اقدام کند.

 • تکمیل فرم درخواست کد مشتری که به تایید کارگزاری سی ولکس رسیده است
 • کپی مدارک ثبت شرکت از جمله اساسنامه شرکت
 • کپی روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت
 • کپی آخرین روزنامه رسمی در خصوص اعضای هیات مدیره و دارندگان امضای مجاز شرکت
 • کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضای مجاز و کلیه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
 • موارد 1 تا 5 بایستی توسط کارگزار برابر با اصل شده باشد
 • صورت‏های مالی آخرین دوره مالی شرکت به همراه گزارش حسابرس رسمی و بازرس قانونی
 • مجوزهای دریافتی جهت فعالیت شرکت
 • کد اقتصادی و اظهارنامه مالیاتی
 • سایر موارد به تشخیص کمیته

تبصره: مشتریان حقوقی موظفند آخرین تغییرات ثبتی شرکت خود را حداکثر ظرف مهلت یک هفته به کمیته پذیرش مشتریان اعلام نمایند. لازم به ذکر است وکیل یا نماینده قانونی شخص حقیقی یا حقوقی در صورتی می‏توانند موضوع پذیرش آنها را پیگیری نماید که سند رسمی وکالت از موکل خود داشته و مدارک شناسایی خود را نیز به بورس کالا ارایه نماید. متقاضیان خارج از کشور، ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی بایستی مدارک مثبته خود را به دو زبان فارسی یا انگلیسی به همراه فرم درخواست کد مشتری که به تایید سفارت یا کنسولگری ایران رسیده از طریق کارگزار مربوط به مسوول پذیرش جهت دریافت کد ارایه دهند.